فرا رسیدن سال جدید و عید نوروز را خدمت تمامی مشتریان و نمایندگان پنل خدمات مجازی اِستور ویژه تبریک عرض میکنم
سال نو مبارک
👤ممبر کانال و گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
697 ⭐ممبر فیک {سرور4} توضیحات 20,000  تومان 15000/100 32 دقیقه فعال
698 ⭐ممبر فیک {سرور11} توضیحات 20,000  تومان 30000/100 فعال
630 ⭐ممبر میکس {سرور3} توضیحات 25,500  تومان 100000/100 فعال
631 ⭐ممبر میکس {سرور2} توضیحات 26,000  تومان 25000/500 فعال
746 ممبر بدون ریزش 1 [ارزان] توضیحات 29,000  تومان 5000/500 فعال
651 ⭐ممبر فیک روسی {سرعت متوسط} توضیحات 30,000  تومان 30000/100 3 ساعت 48 دقیقه فعال
747 ممبر بدون ریزش 2 [ارزان] توضیحات 30,000  تومان 20000/500 فعال
743 ممبر فیک چینی {سرعت متوسط} توضیحات 30,000  تومان 30000/100 1 ساعت 23 دقیقه فعال
629 ممبر میکس { سرعت کند } 900kظرفیت توضیحات 30,000  تومان 40000/500 فعال
638 ⭐ممبر میکس {سرور10} توضیحات 30,500  تومان 50000/500 فعال
606 ممبر اروپایی مخصوص خارجی آنی توضیحات 31,500  تومان 10000/500 فعال
749 ممبر میکس کم ریزش جدید توضیحات 32,000  تومان 100000/100 فعال
634 ⭐ممبر میکس {سرور6} توضیحات 32,000  تومان 50000/500 فعال
633 ⭐ممبر میکس {سرور5} توضیحات 33,000  تومان 100000/500 فعال
10 ⭐ممبر کانال و گروه اد اجباری ایرانی توضیحات 33,000  تومان 600000/500 47 دقیقه فعال
605 ممبر میکس امریکا ریزش کم توضیحات 33,500  تومان 5000/500 فعال
645 ممبرکانال و گروه ادداجباری ایرانی توضیحات 34,000  تومان 600000/500 فعال
748 ممبر بدون ریزش 3 [ارزان] توضیحات 34,000  تومان 6000/500 فعال
677 ممبر اروپا | بدون ریزش | فوق کیفیت توضیحات 35,000  تومان 10000/1000 47 دقیقه فعال
742 ممبر{ چینی }سرعت خوب توضیحات 35,000  تومان 30000/100 فعال
604 ⭐ممبر اروپا بدون ریزش فوق کیفیت توضیحات 35,000  تومان 10000/1000 4 ساعت 47 دقیقه فعال
744 ممبر میکس{ریزش10الی30%} توضیحات 35,000  تومان 50000/500 فعال
637 ⭐ممبر میکس {سرور9} توضیحات 35,500  تومان 40000/500 فعال
745 ممبر میکس { کم ریزش } توضیحات 36,000  تومان 20000/100 فعال
646 ⭐ممبرفیک کانال و گروه ایرانی پر سرعت توضیحات 38,000  تومان 1000000/500 فعال
738 ممبر فیک جدید توضیحات 38,500  تومان 40000/100 فعال
647 ⭐ممبرکانال و گروه تلگرام توضیحات 39,000  تومان 100000/100 فعال
📣ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
600 ⭐ممبر میکس { پرسرعت } توضیحات 19,000  تومان 30000/100 31 دقیقه فعال
623 ⭐ممبر فیک اروپا {3روز بدون ریزش} توضیحات 20,500  تومان 30000/100 5 ساعت 4 دقیقه فعال
550 ⭐ممبر هلال کانال تلگرام توضیحات 22,000  تومان 40000/100 8 ساعت 39 دقیقه فعال
717 ⭐ممبر واقعی خارجی کانال ارزان توضیحات 22,500  تومان 55000/100 10 دقیقه فعال
616 ممبر واقعی خارجی کانال سرور1 توضیحات 22,500  تومان 20000/100 2 روز 22 ساعت 57 دقیقه فعال
394 ⭐ممبر کانال اختصاصی توضیحات 22,500  تومان 50000/100 12 ساعت 31 دقیقه فعال
398 ⭐ممبر میکس کانال پرسرعت توضیحات 23,500  تومان 80000/100 9 ساعت 30 دقیقه فعال
661 ⭐ممبر اجباری کانال تلگرام خالص ویودار توضیحات 24,000  تومان 5000/1000 21 ساعت 3 دقیقه فعال
594 ⭐ممبر فیک اروپا {استارت سریع} توضیحات 24,000  تومان 30000/500 3 ساعت 51 دقیقه فعال
553 ⭐ممبراجباری کانال زیر 50کا توضیحات 24,300  تومان 30000/5000 فعال
392 ⭐ممبرمیکس خارجی کانال استارت سریع توضیحات 24,500  تومان 30000/100 6 ساعت 20 دقیقه فعال
628 ⭐ممبر میکس {روسی} توضیحات 25,000  تومان 10000/100 28 دقیقه فعال
488 ⭐ممبرهیدن کانال50kظرفیت توضیحات 26,000  تومان 50000/1000 فعال
716 ⭐ممبر واقعی خارجی کانال توضیحات 27,000  تومان 60000/100 1 ساعت 7 دقیقه فعال
508 ⭐ممبر روسی { کم ریزش } توضیحات 27,000  تومان 50000/100 16 ساعت 19 دقیقه فعال
500 ⭐ممبرهیدن کانال های زیر100k توضیحات 27,500  تومان 30000/100 1 ساعت 7 دقیقه فعال
396 ⭐ممبر اختصاصی طلایی ویژه کانال توضیحات 28,200  تومان 20000/1000 فعال
619 ⭐ممبر واقعی خارجی کانال سرور3 توضیحات 28,300  تومان 30000/100 49 دقیقه فعال
618 ممبر واقعی خارجی کانال سرور2 توضیحات 28,300  تومان 20000/100 2 روز 22 ساعت 26 دقیقه فعال
674 ممبر ایرانی | ویوخور | پرسرعت توضیحات 28,500  تومان 20000/2000 فعال
597 ⭐ممبر [ میکس ایرانی ] ریزش کم توضیحات 29,000  تومان 40000/500 2 ساعت 48 دقیقه فعال
673 ممبر اد اجباری ویودار [هدیه دار] توضیحات 30,000  تومان 10000/1000 فعال
662 ⭐ممبر فعال کانال تلگرام (نیترو) توضیحات 30,000  تومان 20000/1000 23 ساعت 1 دقیقه فعال
378 ⭐ممبر شتاب | ویوخور | واقعی توضیحات 31,000  تومان 15000/500 5 ساعت 10 دقیقه فعال
36 ممبر کانال خارجی آنی توضیحات 31,000  تومان 30000/500 14 ساعت 29 دقیقه فعال
502 ⭐ممبرهیدن کانال های زیر200k توضیحات 31,500  تومان 30000/100 18 ساعت 4 دقیقه فعال
599 ⭐ممبر میکس امریکا {پرسرعت} توضیحات 32,000  تومان 16000/500 فعال
397 ⭐ممبر فیک کانال خصوصی توضیحات 32,200  تومان 20000/500 1 ساعت 11 دقیقه فعال
695 ⭐ممبر میکس کم ریزش توضیحات 33,000  تومان 100000/100 5 ساعت 29 دقیقه فعال
675 ممبر اد اجباری | ویودار (ویژه) توضیحات 33,500  تومان 20000/500 فعال
549 ممبر نیترو کانال توضیحات 34,000  تومان 30000/100 19 ساعت 11 دقیقه فعال
446 ⭐ممبر هیدن کانال زیر 50کا توضیحات 35,000  تومان 30000/5000 فعال
412 ⭐ممبر بدون ریزش ویژه کانال توضیحات 38,500  تومان 30000/500 7 ساعت 44 دقیقه فعال
598 ⭐ممبر میکس [ ایرانی ] توضیحات 39,500  تومان 85000/500 فعال
676 ممبر خالص ایرانی [در حد پاپ اپ] توضیحات 39,500  تومان 5000/1000 3 روز 8 ساعت 13 دقیقه فعال
447 ⭐ممبر هیدن کانال زیر 100کا توضیحات 40,000  تومان 40000/5000 فعال
660 ⭐ممبر بدون ریزش {با لینک خصوصی} توضیحات 41,000  تومان 2000/500 1 ساعت 11 دقیقه فعال
379 ممبر قفلی | بدون ریزش | فوق کیفیت توضیحات 43,500  تومان 5000/1000 14 ساعت 46 دقیقه فعال
448 ⭐ممبر کانال های میلیونی توضیحات 45,000  تومان 40000/100 فعال
625 ⭐ممبر بدون ریزش { پرسرعت } توضیحات 53,000  تومان 50000/100 فعال
624 ⭐ممبر انگلیسی [ بدون ریزش ] توضیحات 55,000  تومان 2000/50 فعال
622 ⭐ممبر فیک { 120 روز بدون ریزش } توضیحات 56,000  تومان 20000/100 42 دقیقه فعال
626 ⭐ممبربدون ریزش { پرسرعت } توضیحات 56,000  تومان 55000/500 فعال
663 ⭐ممبر اجباری کانال تلگرام (اپلودر) توضیحات 140,000  تومان 100000/1000 فعال
👥ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
484 ⭐ادلیست گروه واقعی چت کن توضیحات 12,000  تومان 30000/20000 فعال
715 ممبر اددلیست میکس سرعت کم توضیحات 14,300  تومان 100000/5000 فعال
665 ⭐ممبر ادلیست گروه تلگرام (ایرانی) توضیحات 17,000  تومان 100000/1000 5 ساعت 11 دقیقه فعال
504 ⭐ادلیست طلایی ممبر واقعی گروه پرسرعت توضیحات 17,000  تومان 60000/1000 فعال
672 ⭐ممبر اجباری گروه تلگرام ریزش کم (هیدن) توضیحات 18,000  تومان 100000/1000 فعال
671 ⭐ممبر فعال گروه تلگرام (پنلی) توضیحات 18,000  تومان 100000/1000 31 دقیقه فعال
404 ⭐ممبر گروه اقتصادی توضیحات 18,000  تومان 50000/1000 1 ساعت 57 دقیقه فعال
503 ⭐ادلیست گروه عمومی پرسرعت توضیحات 18,800  تومان 200000/5000 4 ساعت 1 دقیقه فعال
476 ⭐ادلیست گروه عمومی میکس توضیحات 19,000  تومان 6000/1000 4 ساعت 32 دقیقه فعال
679 اد لیست چت کن | سرور دستی توضیحات 21,000  تومان 50000/1000 15 ساعت 38 دقیقه فعال
551 ⭐ممبرمیکس هلال گروه توضیحات 21,000  تومان 50000/1000 6 ساعت 11 دقیقه فعال
678 ممبر فیک | کم ریزش | جدید توضیحات 23,500  تومان 2000/1000 1 روز 5 ساعت 50 دقیقه فعال
680 اد لیست چت کن [انحصاری] توضیحات 23,500  تومان 10000/1000 فعال
712 ⭐ممبر واقعی خارجی گروه ارزان توضیحات 24,500  تومان 20000/500 11 دقیقه فعال
693 ⭐ممبر فیک اروپا{با لینک خصوصی} توضیحات 25,000  تومان 15900/1000 فعال
408 ⭐ادد لیست گروه های عمومی فول ایرانی توضیحات 25,000  تومان 200000/1000 21 ساعت 49 دقیقه فعال
694 ⭐ممبر فیک { اروپا } توضیحات 25,000  تومان 65000/1000 46 دقیقه فعال
403 ⭐ممبر اجباری گروه توضیحات 26,000  تومان 200000/1000 5 ساعت 54 دقیقه فعال
664 ⭐ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو) توضیحات 27,000  تومان 20000/1000 فعال
681 اد لیست واقعی [چت کن] توضیحات 28,000  تومان 200000/1000 فعال
552 ⭐ممبر نیترو گروه توضیحات 28,000  تومان 100000/1000 25 دقیقه فعال
402 ⭐ممبر اختصاصی طلایی ویژه گروه توضیحات 28,500  تومان 20000/1000 فعال
714 ⭐ممبر فول ایرانی گروه سرعت بالا توضیحات 29,000  تومان 100000/1000 فعال
682 اد لیست | ظرفیت بالا [بدون ادمین کردن ربات] توضیحات 29,000  تومان 200000/1000 فعال
405 ⭐ممبر هیدن گروه های تلگرام توضیحات 30,000  تومان 200000/1000 1 ساعت 35 دقیقه فعال
42 ⭐ممبر گروه های خارجی توضیحات 31,000  تومان 30000/500 1 ساعت 25 دقیقه فعال
683 ممبر چت کن | فوق کیفیت [انحصاری] توضیحات 32,000  تومان 50000/1000 فعال
620 ⭐ممبر واقعی خارجی گروه پرسرعت با هر آماری توضیحات 33,500  تومان 20000/10 7 ساعت 33 دقیقه فعال
401 ⭐ممبر میکس گروه پرسرعت توضیحات 37,500  تومان 10000/500 45 دقیقه فعال
413 ⭐ممبر بدون ریزش ویژه گروه توضیحات 38,500  تومان 30000/500 4 ساعت 21 دقیقه فعال
713 ⭐ممبر فول آنلاین گروه توضیحات 42,000  تومان 5000/1000 فعال
374 ⭐ممبر ریزش صفر فوق کیفیت توضیحات 43,500  تومان 5000/1000 1 ساعت 55 دقیقه فعال
498 ⭐ممبرمیکس خارجی استارت سریع توضیحات 43,500  تومان 20000/500 فعال
422 ممبر گروه به گروه [ایرانی] توضیحات 65,000  تومان 20000/5000 فعال
🗨️سایر خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
44 ⭐بازدید پست تلگرام [ارزان] توضیحات 350  تومان 50000000/100 10 دقیقه فعال
653 ⭐بازدید تک پست آنی توضیحات 360  تومان 1000000/100 20 دقیقه فعال
659 ⭐بازدید تک پست فورواردی توضیحات 800  تومان 200000/100 فعال
654 ⭐بازدید 5 پست آنی توضیحات 800  تومان 10000000/10 6 دقیقه فعال
655 ⭐بازدید 10 پست آنی توضیحات 1,700  تومان 10000000/10 فعال
656 ⭐بازدید 20 پست آنی توضیحات 3,100  تومان 10000000/10 21 دقیقه فعال
453 ری اکشن تلگرام (❤) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 20 دقیقه فعال
457 ری اکشن تلگرام (🤮) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 فعال
456 ری اکشن تلگرام (💩) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 فعال
455 ری اکشن تلگرام (😱) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 فعال
454 ری اکشن تلگرام (🔥) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 14 دقیقه فعال
452 ری اکشن تلگرام (👎) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 15 دقیقه فعال
451 ری اکشن تلگرام (👍) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 11 دقیقه فعال
450 ری اکشن منفی تلگرام (👎😱💩😢🤮) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/50 15 ساعت 25 دقیقه فعال
449 ری اکشن مثبت تلگرام (👍♥🔥🎉😁) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/20 1 ساعت 52 دقیقه فعال
441 ری اکشن تلگرام [ 🤩 ] + بازدید پست توضیحات 6,000  تومان 50000/20 13 ساعت 23 دقیقه فعال
440 ری اکشن تلگرام [ 🎉 ] + بازدید پست توضیحات 6,000  تومان 50000/20 فعال
439 ری اکشن تلگرام [ 😢 ] + بازدید پست توضیحات 6,000  تومان 50000/20 4 ساعت 42 دقیقه فعال
437 ری اکشن تلگرام [ 😁 ] + بازدید پست توضیحات 6,000  تومان 50000/20 فعال
657 ⭐بازدید 50 پست آنی توضیحات 6,500  تومان 10000000/10 14 دقیقه فعال
658 ⭐بازدید 100 پست آنی توضیحات 10,000  تومان 10000000/10 19 دقیقه فعال
49 افزایش آمار ربات توضیحات 80,000  تومان 20000/20 فعال
350 رای و لایک تلگرام توضیحات 80,000  تومان 10000/5 فعال
546 استارت ربات مخصوص لینک بازاریابی توضیحات 80,000  تومان 20000/20 3 ساعت 19 دقیقه فعال
🚀پروکسی کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
479 پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته آمار 100k) توضیحات 380,000  تومان 1000/1000 فعال
487 پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته آمار 180k) توضیحات 480,000  تومان 1000/1000 فعال
🌐شماره مجازی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
621 شماره مجازی باکیفیت خام و بدون ریپورت توضیحات 20,000  تومان 20000/1000 فعال
👤فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
118 ⭐فالوور ایرانی اقتصادی یک توضیحات 11,400  تومان 20000/10 29 دقیقه فعال
119 ⭐فالوور ایرانی اقتصادی دو توضیحات 11,500  تومان 8000/20 21 دقیقه فعال
169 ⭐فالوور ایرانی استارت ۵ دقیقه ای همراه هدیه توضیحات 12,200  تومان 150000/100 1 ساعت 21 دقیقه فعال
59 ⭐فالوور ایرانی پرسرعت 15 الی 50 درصد پروفایلدار ایرانی + هدیه ویژه توضیحات 12,500  تومان 50000/100 9 ساعت 39 دقیقه فعال
146 ⭐فالوور ایرانی-استارت 5دقیقه ای همراه هدیه توضیحات 12,500  تومان 50000/100 5 ساعت 37 دقیقه فعال
147 ⭐فالوور ایرانی استارت آنی توضیحات 12,500  تومان 100000/100 13 ساعت 41 دقیقه فعال
170 ⭐فالوور تا 85 درصد ایرانی استارت آنی هدیه دار ویژه توضیحات 12,500  تومان 150000/100 9 ساعت 20 دقیقه فعال
615 فالوور ایرانی الماس استارت آنی توضیحات 16,500  تومان 50000/100 8 ساعت 42 دقیقه فعال
669 ⭐فالوور ایرانی واقعی توضیحات 19,000  تومان 20000/200 13 دقیقه فعال
427 فالوور { 100% ایرانی } توضیحات 23,000  تومان 10000/100 18 ساعت 47 دقیقه فعال
666 ⭐فالوور بسیار کم ریزش ایرانی توضیحات 24,500  تومان 200000/50 31 دقیقه فعال
670 ⭐فالوور اینستاگرام (VIP ایرانی) توضیحات 27,000  تومان 30000/100 42 دقیقه فعال
423 فالوور ایرانی باکیفیت [اختصاصی] توضیحات 30,000  تومان 50000/100 2 روز 1 ساعت 33 دقیقه فعال
520 فالوور ایرانی تــوربــو ریزش کم توضیحات 30,000  تومان 4000/50 2 روز 15 دقیقه فعال
685 فالوور ایرانی | باکیفیت [اختصاصی] توضیحات 30,000  تومان 50000/100 1 روز 4 ساعت 23 دقیقه فعال
684 فالوور گلد | اختصاصی «کیفیت پاپ» توضیحات 47,000  تومان 20000/50 10 ساعت 27 دقیقه فعال
60 ⭐فالوور دارای فالوور ایرانی توضیحات 48,000  تومان 5000/100 3 ساعت 19 دقیقه فعال
63 ⭐فالوور واقعی 🇮🇷( استارت : 0-12 ساعت ) توضیحات 51,000  تومان 200000/50 2 ساعت 28 دقیقه فعال
543 فالوور آشنا { 100% ایرانی } توضیحات 57,000  تومان 5000/100 1 روز 15 ساعت 45 دقیقه فعال
👤فالوور میکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
68 ⭐فالوور سرورk {ظرفیت50k} توضیحات 4,000  تومان 20000/10 10 دقیقه فعال
64 ⭐فالوور { فیک } ارزان توضیحات 5,000  تومان 15000/10 1 ساعت 23 دقیقه فعال
334 ⭐فالوور فیک آنی [50 کا در روز] توضیحات 5,300  تومان 300000/10 2 ساعت 44 دقیقه فعال
74 ⭐فالوور پروفایلدار { سرعت5K } باکیفیت توضیحات 7,500  تومان 150000/10 20 دقیقه فعال
82 ⭐فالوور پروفایلدار { سرعت 15K } باکیفیت توضیحات 7,500  تومان 20000/10 20 دقیقه فعال
351 ⭐فالوور ارزان استور ویژه توضیحات 7,500  تومان 5000/10 7 دقیقه فعال
71 ⭐فالوور{ پروفایلدار }ظرفیت25k توضیحات 7,600  تومان 50000/10 2 روز 6 ساعت 57 دقیقه فعال
69 ⭐فالوور ارزان استارت آنی توضیحات 8,300  تومان 8000/25 14 دقیقه فعال
73 ⭐فالوور {ظرفیت100k} سرعت خوب توضیحات 8,600  تومان 50000/10 فعال
529 ⭐فالوور خارجی فوق سرعت [ویـــژه] توضیحات 9,000  تومان 20000/50 فعال
75 ⭐فالوور میکس {پرسرعت} کیفیت خوب توضیحات 9,000  تومان 150000/20 فعال
76 ⭐فالوور { پروفایلدار } ظرفیت100k توضیحات 9,100  تومان 100000/10 فعال
79 ⭐فالوور پروفایلدار { سرعت20K } باکیفیت توضیحات 9,100  تومان 50000/10 3 دقیقه فعال
330 فالوور میکس آنی [30 درصد هدیه] توضیحات 9,100  تومان 2000000/100 18 ساعت 59 دقیقه فعال
533 فالوور میکس آنی [30 درصد هدیه] توضیحات 9,200  تومان 2000000/100 18 ساعت 46 دقیقه فعال
77 ⭐فالوور میکس{پروفایلدار} کیفیت معمولی توضیحات 9,600  تومان 100000/20 فعال
128 ⭐فالوور میکس ایرانی توضیحات 10,000  تومان 50000/10 فعال
72 ⭐فالوور ارزان استارت آنی 2 توضیحات 10,500  تومان 20000/25 1 ساعت 15 دقیقه فعال
530 فالوور مدال [باکیفیت] توضیحات 11,200  تومان 1000000/100 فعال
328 فالوور آلفا [فول پروفایل] توضیحات 11,500  تومان 1000000/100 فعال
331 فالوور [100% پروفایل دار] توضیحات 12,500  تومان 1000000/1000 12 ساعت 38 دقیقه فعال
155 ⭐فالوور میکس ایرانی خفن آینده دار توضیحات 12,500  تومان 20000/100 13 ساعت 14 دقیقه فعال
531 پرسرعت ترین فالوور خاورمیانه کاملا پروفایلدار هدیه دار توضیحات 14,500  تومان 100000/100 فعال
332 ⭐فالوور اسپید [300کا روزانه] توضیحات 18,000  تومان 300000/100 1 روز 16 ساعت 5 دقیقه فعال
535 ⭐فالوور میکس آنی سرور3 توضیحات 23,000  تومان 5000000/50 فعال
👤فالوور بدون ریزش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
519 ⭐فالوور فوری ریزش متوسط [پروفایل دار] توضیحات 10,000  تومان 50000/100 6 ساعت 6 دقیقه فعال
136 ⭐فالوور میکس کم ریزش ایرانی توضیحات 12,000  تومان 10000/10 24 دقیقه فعال
153 ⭐فالوور ایرانی کم ریزش سرعت 10 الی 25 کا در روز توضیحات 12,500  تومان 20000/10 9 ساعت 42 دقیقه فعال
104 فالوور پروفایل دار کم ریزش توضیحات 12,500  تومان 25000/100 3 روز 4 ساعت 11 دقیقه فعال
352 ⭐فالوور میکس ایرانی کم ریزش ویژه توضیحات 12,500  تومان 10000/100 3 ساعت 27 دقیقه فعال
356 ⭐فالوور کم ریزش {استارت : سریع } توضیحات 12,500  تومان 300000/100 1 ساعت 4 دقیقه فعال
144 ⭐فالوور ایرانی استارت آنی سرعت بالا ( کم ریزش ) توضیحات 12,500  تومان 100000/100 7 ساعت 56 دقیقه فعال
139 ⭐فالوور 10 درصد ایرانی کم ریزش توضیحات 12,500  تومان 60000/100 2 ساعت 10 دقیقه فعال
354 ⭐فالوور ایرانی هدیه دار توضیحات 14,500  تومان 100000/100 2 ساعت 5 دقیقه فعال
614 ⭐فالوور توربو پرسرعت و کم ریزش توضیحات 17,000  تومان 300000/10 2 ساعت 48 دقیقه فعال
353 فالوور خیلی کم ریزش توضیحات 18,000  تومان 15000/100 17 ساعت 45 دقیقه فعال
648 ⭐فالوور اینستاگرام سریع { بدون ریزش } توضیحات 18,000  تومان 300000/10 27 دقیقه فعال
357 ⭐فالوور کم ریزش {استارت : سریع } توضیحات 18,000  تومان 300000/10 فعال
516 ⭐فالوور میکس کم ریزش طلایی توضیحات 21,000  تومان 300000/10 فعال
515 ⭐فالوور میکس کم ریزش ستاره توضیحات 23,000  تومان 5000000/50 فعال
517 ⭐فالوور میکس کم ریزش الماس توضیحات 23,000  تومان 3000000/50 1 ساعت 40 دقیقه فعال
355 ⭐فالوور بسیار کم ریزش توضیحات 24,500  تومان 200000/50 25 دقیقه فعال
649 ⭐فالوور اینستاگرام سریع { بدون ریزش } اختصاصی توضیحات 24,500  تومان 500000/10 6 ساعت 55 دقیقه فعال
650 ⭐فالوور بسیار کم ریزش اختصاصی توضیحات 24,500  تومان 200000/50 38 دقیقه فعال
741 ⭐فالوور ریزش صفر استارت آنی توضیحات 25,000  تومان 200000/100 32 دقیقه فعال
108 ⭐فالوور خیلی کم ریزش اختصاصی توضیحات 37,000  تومان 30000/100 17 دقیقه فعال
109 ⭐فالوور پرو مکس اختصاصی پرسرعت با کیفیت توضیحات 38,000  تومان 100000/100 1 ساعت 13 دقیقه فعال
👤فالوور اینستاگرام 1
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
111 فالوور ارزان بدون پشتیبانی توضیحات 4,000  تومان 10000/100 3 ساعت 13 دقیقه فعال
116 سرویس میکس توضیحات 5,900  تومان 10000/10 1 روز 14 ساعت 23 دقیقه فعال
140 فالوور میکس الترا C+ ( سفارش تکراری نزنید ) توضیحات 7,900  تومان 10000/10 فعال
117 فالوور ایرانی کیفیت متوسط توضیحات 8,000  تومان 5000/10 36 دقیقه فعال
151 فالوور 99درصد پروفایل دار میکس توضیحات 8,800  تومان 10000/10 فعال
120 فالوور فوق ارزان سرور دوم توضیحات 9,100  تومان 50000/10 فعال
138 فالوور خارجی پروفایل دار توضیحات 9,500  تومان 100000/10 فعال
145 فالوور ارزان تحویل زیر 3ساعتe توضیحات 9,500  تومان 50000/10 1 ساعت 51 دقیقه فعال
125 فالوور ارزان تحویل زیر ۵ ساعت توضیحات 9,500  تومان 50000/10 15 دقیقه فعال
127 فالوور استارت سریع 0 تا 30 درصد ایرانی توضیحات 9,500  تومان 50000/10 فعال
129 فالوور فوق ارزان تحویل زیر 12 ساعت توضیحات 9,500  تومان 50000/10 فعال
131 فالوور ایرانی غول توضیحات 10,000  تومان 10000/10 28 دقیقه فعال
135 فالوور سرعت (کند ) خیلی ارزان توضیحات 10,000  تومان 80000/10 فعال
121 فالوور ارزان پلاس توضیحات 10,200  تومان 25000/10 فعال
134 فالوور فوق ارزان تحویل 24ساعته توضیحات 11,200  تومان 15000/10 فعال
114 ⭐فالوور ارزان خفن سرعت بالا توضیحات 11,200  تومان 10000/10 فعال
148 فالوور میکس ایرانی تا 30 کا در روز توضیحات 11,200  تومان 100000/10 1 دقیقه فعال
113 ارزان ترین فالوور توضیحات 11,200  تومان 20000/10 24 دقیقه فعال
142 فالوور 70 درصد پروفایل دار اینستاگرام (کند) توضیحات 11,600  تومان 40000/10 فعال
141 فالوور ارزان تحویل زیر 6 ساعت توضیحات 12,100  تومان 10000/100 فعال
👤فالوور اینستاگرام 2
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
165 فالوور سریع توضیحات 10,000  تومان 50000/10 51 دقیقه فعال
167 فالوور 50 درصد ایرانی و پروفایل دار هدیه دار ( توضیحات مهم ) توضیحات 10,200  تومان 80000/10 فعال
161 فالوور ایرانی تحویل زیر 3ساعت توضیحات 11,200  تومان 100000/10 59 دقیقه فعال
162 فالوور 50 درصد ایرانی استارت آنی ویژه (10 درصد هدیه بیشتر ) توضیحات 12,000  تومان 100000/100 فعال
154 فالوور 30 درصد ایرانی 10 درصد هدیه توضیحات 12,100  تومان 80000/100 فعال
163 فالوور آنی ایرانی ( 20 درصد هدیه ) توضیحات 12,100  تومان 100000/100 فعال
156 فالوور 10 درصد ایرانی مناسب حجم سفارش بالا توضیحات 12,100  تومان 100000/100 فعال
172 فالوور ایرانی کم ریزش توضیحات 12,100  تومان 20000/100 32 دقیقه فعال
159 فالوور 50 درصد ایرانی گلدن استارت آنی هدیه دار توضیحات 12,100  تومان 80000/100 10 ساعت 2 دقیقه فعال
157 فالوور تا 40 درصد ایرانی ( سرعت روزانه 10k ) توضیحات 12,100  تومان 60000/100 فعال
160 فالوور (سوپر سریع) اختصاصی ایرانی هدیه دار توضیحات 12,200  تومان 100000/100 فعال
166 فالوور کم ریزش ایرانی توضیحات 12,200  تومان 30000/100 فعال
168 فالوور ایرانی اختصاصی موشک توضیحات 12,200  تومان 150000/100 فعال
173 فالوور 50 درصد ایرانی fوق سریع توضیحات 12,200  تومان 50000/100 فعال
174 فالوور ایرانی هوشمند( توضیحات شگفت آور سرویس خوانده شود ) توضیحات 12,200  تومان 100000/100 27 دقیقه فعال
177 فالوور ایرانی استارت آنی هدیه دار توضیحات 12,200  تومان 20000/100 فعال
164 فالوور ۷۵ درصد ایرانی استارت آنی هدیه دار توضیحات 12,200  تومان 20000/100 فعال
171 فالوور ارزان تحویل خوب توضیحات 12,500  تومان 30000/100 فعال
178 فالوور میکس ایرانی (سوپر سریع) با 50 درصد پروفایل دار(هدیه دار ) توضیحات 13,300  تومان 500000/100 فعال
179 خرید فالوور ایرانی هیولا توضیحات 13,300  تومان 50000/100 فعال
181 فالوور ایرانی پر سرعت توضیحات 13,500  تومان 20000/100 فعال
182 فالوور 70 درصد ایرانی فوق سریع ( توضیحات مهم ) توضیحات 14,000  تومان 500000/100 فعال
184 فالوور واقعی ایرانی [سرعت خوب] [استارت آنی توضیحات 14,000  تومان 500000/100 52 دقیقه فعال
183 فالوور واقعی ایرانی [کیفیت طلایی] [15 درصد هدیه] توضیحات 14,000  تومان 80000/100 فعال
158 فالوور 20 درصد ایرانی روزانه بالای 10 کا ارسال توضیحات 14,500  تومان 200000/10 فعال
180 فالوور 70 درصد ایرانی و پروفایل دار هدیه دار( توضیحات مهم ) توضیحات 14,500  تومان 500000/200 فعال
186 فالوور جدید توضیحات مهم توضیحات 15,500  تومان 15000/10 فعال
188 سرویس فالوور کاملا اختصاصی ( امکان فالوور فعال ) توضیحات 16,500  تومان 8000/200 11 دقیقه فعال
176 فالوور 20 درصد ایرانی روزه استارت سریع توضیحات 20,500  تومان 100000/10 فعال
175 فالوور کم ریزش الفا توضیحات 23,000  تومان 40000/50 فعال
185 فالوور 20 درصد ایرانی روزانه بالای 20 کا ارسال با جبران ریزش توضیحات 24,500  تومان 20000/50 فعال
189 فالوور میکس ایرانی وحشتناک سریع توضیحات 26,500  تومان 500000/100 فعال
191 فالوور کم ریزش جبران ریزش توضیحات 27,500  تومان 1000000/10 فعال
192 فالوور جبران ریزش سریع توضیحات 33,200  تومان 5000/50 فعال
♥️لایک پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
201 ⭐لایک{ فوق ارزان }پرسرعت توضیحات 1,600  تومان 100000/10 15 دقیقه فعال
368 ⭐لایک میکس آنی [10 کا در ساعت] توضیحات 1,800  تومان 300000/10 1 ساعت 38 دقیقه فعال
204 ⭐لایک فوق ارزان مینی توضیحات 2,300  تومان 30000/10 9 دقیقه فعال
205 ⭐لایک ارزان قیمت توضیحات 2,300  تومان 50000/50 55 دقیقه فعال
210 ⭐لایک اختصاصی توضیحات 2,300  تومان 25000/10 1 ساعت 6 دقیقه فعال
370 ⭐لایک میکس ایرانی ارزان ویژه(استارت آنی) توضیحات 2,300  تومان 12000/10 11 دقیقه فعال
216 ⭐لایک سرور جدید بدون ریزش توضیحات 2,300  تومان 30000/20 48 دقیقه فعال
369 ⭐لایک میکس ایرانی ارزان ویژه استارت آنی توضیحات 2,300  تومان 30000/10 1 ساعت 36 دقیقه فعال
219 ⭐لایک بدون ریزش پر سرعت 100درصد اختصاصی توضیحات 2,400  تومان 100000/50 56 دقیقه فعال
214 ⭐لایک فوق ارزان اینستاگرام استارت سریع توضیحات 2,600  تومان 5000/50 38 دقیقه فعال
217 ⭐لایک سریع توضیحات 2,600  تومان 15000/50 29 دقیقه فعال
202 لایک رباتی توضیحات 2,700  تومان 70000/10 فعال
226 لایک زیر ده درصد ایرانی کیفیت خوب توضیحات 2,900  تومان 5000/50 فعال
467 ⭐لایک میکس ایرانی بدون ریزش توضیحات 2,900  تومان 100000/100 1 ساعت 47 دقیقه فعال
468 ⭐لایک { بدون ریزش پرسرعت } توضیحات 2,900  تومان 100000/100 1 ساعت 34 دقیقه فعال
207 ⭐لایک سیلور { میکس ایرانی } بدون ریزش توضیحات 2,900  تومان 100000/10 50 دقیقه فعال
221 لایک میکس پر سرعت کم ریزش توضیحات 3,200  تومان 20000/10 27 دقیقه فعال
232 لایک زیر ده درصد ایرانی پر سرعت بدون ریزش توضیحات 3,200  تومان 15000/10 41 دقیقه فعال
233 ⭐لایک ایرانی میکس سری جدید توضیحات 3,200  تومان 15000/10 43 دقیقه فعال
225 لایک میکس ارزان سرعت خوب توضیحات 3,700  تومان 15000/10 فعال
220 لایک ارزان استارت زیر نیم ساعت توضیحات 3,700  تومان 10000/20 فعال
224 لایک ارزان و سریع توضیحات 3,700  تومان 50000/10 فعال
215 لایک ارزان سرعت خوب جدید توضیحات 3,700  تومان 20000/10 فعال
218 ⭐لایک پلاس توضیحات 3,700  تومان 20000/20 38 دقیقه فعال
466 ⭐لایک {میکس ایرانی} بدون ریزش توضیحات 4,000  تومان 80000/100 2 ساعت 26 دقیقه فعال
239 لایک [اختصاصی] [فوق ارزان] [استارت آنی] توضیحات 4,500  تومان 20000/100 12 دقیقه فعال
230 لایک فوق ارزان توضیحات 5,000  تومان 50000/10 فعال
241 ⭐لایک استارت 10ثانیه ای ارزان توضیحات 5,000  تومان 30000/20 29 دقیقه فعال
242 ⭐لایک ایرانی هدیه دار توضیحات 5,400  تومان 20000/200 26 دقیقه فعال
229 لایک تحویل سریع جدید توضیحات 5,500  تومان 5000/20 6 دقیقه فعال
227 لایک ارزان PX توضیحات 6,000  تومان 50000/10 فعال
244 لایک ضد لغو ( بدون لغو ) توضیحات مهم توضیحات 8,000  تومان 50000/25 فعال
247 ♻لایک ده پست آخر + بازدید استوری های شما اختصاصی توضیحات 27,000  تومان 10000/200 فعال
246 لایک + ایمپرشن + ریچ توضیحات 30,000  تومان 100000/10 23 دقیقه فعال
👁️ویو پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
701 ⭐بازدید ارزان پر سرعت توضیحات 500  تومان 100000/100 23 دقیقه فعال
740 بازدید پست Reels اینستاگرام توضیحات 700  تومان 10000000/100 فعال
668 ⭐بازدید ویژه استارت آنی توضیحات 1,100  تومان 50000000/50 25 دقیقه فعال
257 ⭐پرسرعت‌ترین بازدید پست اینستاگرام توضیحات 1,800  تومان 10000000/100 6 ساعت 58 دقیقه فعال
254 ⭐بازدید پست { اپدیت شده } پرسرعت توضیحات 3,000  تومان 50000000/25 3 ساعت 45 دقیقه فعال
252 ⭐بازدید + پروفایل ویزیت توضیحات 3,200  تومان 5000000/50 12 دقیقه فعال
255 ⭐بازدید پست توربو { ظرفیت10M } سرعت بالا توضیحات 3,300  تومان 1000000/100 فعال
524 ⭐بازدید ستاره اکسپلور [ایرانی] توضیحات 4,000  تومان 50000/50 1 روز 1 ساعت 39 دقیقه فعال
703 ⭐بازدید ریل پرسرعت( Reel )استارت سریع توضیحات 4,000  تومان 1000000/100 5 دقیقه فعال
256 ⭐بازدید پرسرعت 100 درصد واقعی و اکسپلوری توضیحات 4,100  تومان 100000/100 31 دقیقه فعال
258 ⭐بازدید پر سرعت توضیحات 4,600  تومان 1000000/100 9 دقیقه فعال
🔖ایپمر و سیو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
266 ⭐ایمپرشن اینستاگرام آنی توضیحات 4,100  تومان 5000000/100 22 دقیقه فعال
667 ⭐ایمپرشن + اکسپلور سریع 100درصد ایرانی توضیحات 5,000  تومان 100000000/100 28 دقیقه فعال
268 ⭐ایمپرشن + ریچ اینستاگرام آنی توضیحات 8,000  تومان 5000000/100 26 دقیقه فعال
295 ⭐شیر اینستاگرام توضیحات 11,000  تومان 5000000/100 45 دقیقه فعال
721 ⭐انتشار پست اینستاگرام ویژه اکسپلور توضیحات 11,000  تومان 5000000/100 43 دقیقه فعال
272 ⭐ایمپرشن + ریچ +پروفایل ویزیت اینستاگرام آنی توضیحات 13,500  تومان 5000000/100 31 دقیقه فعال
💬کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
273 ⭐کامنت ایرانی رندوم سریع توضیحات 17,000  تومان 10000/10 2 ساعت 12 دقیقه فعال
704 ⭐کامنت تعرفه و تمجید از محصول توضیحات 20,000  تومان 10000/10 10 دقیقه فعال
705 ⭐کامنت تعرفه و تمجید معمولی توضیحات 20,000  تومان 10000/10 11 دقیقه فعال
706 ⭐کامنت احوال پرسی توضیحات 20,000  تومان 10000/10 فعال
707 ⭐کامنت تبریک تولد توضیحات 20,000  تومان 10000/10 فعال
708 ⭐کامنت کامنت ایموجی توضیحات 20,000  تومان 10000/10 14 دقیقه فعال
709 ⭐کامنت دلخواه با سرعت خیلی بالا توضیحات 25,000  تومان 10000/10 11 دقیقه فعال
🅿️ارسال به پیوی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
538 ارسال به پیوی ایرانی توضیحات 190,000  تومان 50000/500 فعال
539 ارسال به پیوی خارجی توضیحات 200,000  تومان 50000/500 فعال
540 ارسال به پیوی [ کریپتو-ارز-فارکس ] توضیحات 205,000  تومان 50000/500 فعال
✨طراحی لوگو و تیزر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
304 ساخت لوگو ساده معمولی توضیحات 10,000  تومان 10000/1000 فعال
305 ساخت لوگو حرفه‌ای توضیحات 20,000  تومان 5000/1000 فعال
306 لوگو برای سایت توضیحات 50,000  تومان 10000/1000 فعال
307 تیزر تبلیغات معمولی توضیحات 100,000  تومان 5000/100 فعال
308 تیزر تبلیغات حرفه ای توضیحات 200,000  تومان 5000/1000 فعال
💠هاست و دامنه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
312 دامنه ir توضیحات 25,000  تومان 5000/1000 فعال
311 هاست php سرور آلمان 500مگ ماهانه توضیحات 29,000  تومان 5000/1000 فعال
313 هاست php سرور آلمان 1گیگ ماهانه توضیحات 36,000  تومان 5000/1000 فعال
314 هاست php سرور آلمان 100مگ سالانه توضیحات 100,000  تومان 5000/1000 فعال
315 هاست php سرور آلمان 250مگ سالانه توضیحات 170,000  تومان 5000/1000 فعال
316 هاست php سرور آلمان 500مگ سالانه توضیحات 230,000  تومان 5000/1000 فعال
317 هاست php سرور آلمان 1گیگ سالانه توضیحات 310,000  تومان 5000/1000 فعال
🎁پنل رایگان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
318 پنل رایگان بازدید اینستاگرام توضیحات 100,000  تومان 1000/1000 فعال
319 پنل رایگان لایک اینستاگرام توضیحات 100,000  تومان 1000/1000 فعال
💎ساخت ربات و سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
320 ساخت ربات پنل خدمات مجازی اختصاصی توضیحات 700,000  تومان 1000/1000 فعال
323 ساخت سایت پنل خدمات مجازی نسخه قدیمی توضیحات 800,000  تومان 1000/1000 فعال
324 ساخت ربات ضدلینک پیشرفته اختصاصی توضیحات 800,000  تومان 5000/1000 فعال
382 آپدیت سایت پنل اسمارت توضیحات 800,000  تومان 1000/1000 فعال
360 ساخت سایت پنل خدمات مجازی نسخه جدید توضیحات 1,200,000  تومان 5000/1000 فعال
📱ساخت اپلیکیشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
321 ساخت اپلیکیشن متصل پنل و سایت و شبکه‌های اجتماعی توضیحات 500,000  تومان 5000/1000 فعال
🔌وبسرویس Api ارزان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
325 وبسرویسapi ارزانتر از پنل ما توضیحات 700,000  تومان 1000/1000 فعال
☢️خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
590 کامنت واقعی آپارات رندوم توضیحات 65,000  تومان 20000/500 فعال
592 بازدید واقعی ویدیو آپارات پرسرعت توضیحات 100,000  تومان 2000000/1000 فعال
591 لایک واقعی ویدیو آپارات مناسب رتبه گیری توضیحات 120,000  تومان 1000/100 فعال
589 دنبال کننده واقعی آپارات توضیحات 265,000  تومان 1000000/1000 فعال
🎶خدمات تیک‌تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
582 بازدید ویدئو تیک تاک ارزانترین توضیحات 2,000  تومان 10000000/100 43 دقیقه فعال
580 لایک تیک تاک توضیحات 28,000  تومان 100000/10 6 ساعت 23 دقیقه فعال
578 فالوور تیک تاک استارت آنی توضیحات 65,000  تومان 100000/10 فعال
579 شیر پست تیک تاک باکیفیت توضیحات 100,000  تومان 10000000/100 فعال
581 فالوور تیک تاک توضیحات 185,000  تومان 10000/10 فعال
💢خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
571 دیسلایک ویدیو یوتیوب توضیحات 23,000  تومان 100000/100 فعال
576 بازدید ویدیو یوتیوب توضیحات 27,000  تومان 100000/100 فعال
575 بازدید ویدیو یوتیوب توضیحات 29,000  تومان 200000/100 2 ساعت 3 دقیقه فعال
577 لایک ویدیو یوتیوب توضیحات 38,000  تومان 50000/10 7 ساعت 40 دقیقه فعال
570 سابسکرایب یوتیوب ارزانترین توضیحات 50,000  تومان 20000/10 2 روز 20 ساعت 21 دقیقه فعال
574 سابسکرایب یوتیوب سرعتی توضیحات 52,000  تومان 50000/10 18 ساعت 8 دقیقه فعال
573 لایک ویدیو یوتیوب توضیحات 55,000  تومان 100000/10 فعال
572 انتشار پست یوتیوب در پیام رسان ها توضیحات 115,000  تومان 10000/50 2 روز 11 ساعت 37 دقیقه فعال
🐦خدمات توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
565 کلیک پروفایل توئیتر پرسرعت توضیحات 5,000  تومان 20000000/1000 فعال
566 کلیک هشتگ توئیتر پرسرعت توضیحات 5,000  تومان 50000000/250 فعال
567 رای نظرسنجی توئیتر باکیفیت توضیحات 20,000  تومان 500000/100 فعال
564 اینتریشین توئیتر توضیحات 23,000  تومان 200000/100 فعال
568 لایک پست توئیتر پرسرعت توضیحات 39,000  تومان 250000/1000 7 ساعت 43 دقیقه فعال
652 فالوور توئیتر ارزانترین توضیحات 50,000  تومان 500000/10 فعال
563 فالوور توئیتر اختصاصی توضیحات 71,000  تومان 150000/200 فعال
569 ریتوئیت توئیتر واقعی توضیحات 127,000  تومان 50000/10 1 ساعت 21 دقیقه فعال
🧊خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
586 لایک واقعی فیسبوک سرعت خوب توضیحات 23,000  تومان 5000/500 19 ساعت 16 دقیقه فعال
585 ممبر گروه فیسبوک باکیفیت توضیحات 28,500  تومان 1000000/100 فعال
587 بازدید ویدیو فیسبوک آنی توضیحات 63,000  تومان 10000000/500 فعال
588 فالوور واقعی فیسبوک توضیحات 135,000  تومان 100000/100 2 روز 22 ساعت 46 دقیقه فعال
🎲 خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
687 ⭐بازدید واقعی روبینو استارت آنی توضیحات 17,000  تومان 10000/25 فعال
688 ⭐لایک واقعی روبینو استارت آنی توضیحات 22,000  تومان 10000/25 فعال
689 ⭐فالوور واقعی پیج روبینو استارت آنی توضیحات 50,000  تومان 10000/25 11 دقیقه فعال
691 ⭐ممبر واقعی کانال روبیکا استارت آنی توضیحات 124,000  تومان 10000/100 20 دقیقه فعال