برای اطلاع از جدیدترین گزارشات ، تخفیفات ، تغییرات و موارد مهم در کانال اطلاع رسانی پنل عضو شوید.(با فیلترشکن کلیک کنید)
🔔عضویت در کانال اطلاع رسانی پنل
👤ممبر کانال و گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
971 ⭐ممبر ارزان تلگرام پر سرعت توضیحات 22,000  تومان 30000/100 7 دقیقه فعال
742 ⭐ممبرفیک { انگلیسی }سرعت خوب توضیحات 24,991  تومان 50000/10 5 ساعت 26 دقیقه فعال
1006 ⭐ممبر میکس {پرسرعت} جدید توضیحات 27,793  تومان 400000/500 فعال
1400 ⭐ممبر تلگرام اختصاصی کم ریزش توضیحات 28,000  تومان 30000/500 فعال
630 ⭐ممبر میکس کانال {سرور3} توضیحات 28,004  تومان 75000/100 4 ساعت 54 دقیقه فعال
1028 ⭐ممبر فیک پرسرعت { سرور جدید } توضیحات 28,158  تومان 100000/500 فعال
638 ⭐ممبر میکس کانال {سرور10} توضیحات 31,179  تومان 50000/500 فعال
906 ⭐ممبر میکس { سرعت خوب } توضیحات 31,586  تومان 50000/500 فعال
940 ⭐ممبر فیک اروپا [سرور ظرفیت بالا] توضیحات 32,054  تومان 250000/500 فعال
941 ⭐ممبر میکس جدید [ پرسرعت ] توضیحات 33,812  تومان 250000/500 فعال
973 ⭐ممبر تلگرام ویژه پرسرعت کم ریزش توضیحات 37,000  تومان 50000/10 2 ساعت 24 دقیقه فعال
818 ⭐ممبر اروپایی کم ریزش توضیحات 38,000  تومان 10000/1000 1 ساعت 5 دقیقه فعال
647 ⭐ممبرکانال و گروه تلگرام توضیحات 39,000  تومان 100000/100 13 ساعت 32 دقیقه فعال
739 ⭐ممبر فیک اروپا [30 روز بدون ریزش] توضیحات 39,427  تومان 200000/10 8 ساعت 25 دقیقه فعال
1025 ⭐ممبر فیک کانال [ریزش0-15%] توضیحات 40,253  تومان 300000/500 فعال
819 ⭐ممبرمیکس امریکا ریزش کم توضیحات 41,000  تومان 15000/1000 12 ساعت 57 دقیقه فعال
905 ⭐ممبر فیک ریزش0الی5% توضیحات 41,170  تومان 200000/500 20 دقیقه فعال
1392 ⭐ممبر میکس کانال {ریزش کم 1 الی 5%} توضیحات 42,133  تومان 50000/100 فعال
626 ⭐ممبر بدون ریزش کانال تلگرام { پرسرعت } توضیحات 43,760  تومان 100000/500 10 ساعت 14 دقیقه فعال
604 ⭐ممبر اروپا بدون ریزش فوق کیفیت توضیحات 45,000  تومان 10000/1000 4 ساعت 47 دقیقه فعال
922 ⭐ممبر واقعی روسی {باکیفیت} توضیحات 50,999  تومان 50000/10 25 دقیقه فعال
923 ⭐ممبر واقعی هندی {باکیفیت} توضیحات 50,999  تومان 50000/10 25 دقیقه فعال
896 ⭐ممبر روسی ریزش صفر پرسرعت توضیحات 54,321  تومان 100000/500 فعال
895 ⭐ممبر روسی پرسرعت توضیحات 55,490  تومان 100000/500 9 دقیقه فعال
869 ⭐ممبر فیک ریزش0-5% توضیحات 56,495  تومان 80000/500 23 دقیقه فعال
792 ⭐ممبرکانال و گروه پرسرعت کم ریزش توضیحات 57,000  تومان 50000/500 فعال
899 ⭐ممبر آمریکایی [ریزش صفر] پرسرعت توضیحات 57,286  تومان 100000/500 فعال
801 ⭐ممبرفیک اروپا {بدون ریزش} توضیحات 57,319  تومان 70000/1000 3 دقیقه فعال
898 ⭐ممبر میکس هندی [ ریزش صفر] پرسرعت توضیحات 57,865  تومان 100000/500 23 دقیقه فعال
1024 ⭐ممبر پرسرعت کانال [ریزش0-10%] توضیحات 60,024  تومان 100000/500 فعال
897 ⭐ممبر چینی [ ریزش صفر ] پرسرعت توضیحات 61,331  تومان 100000/500 22 دقیقه فعال
624 ⭐ممبر انگلیسی کانال [ بدون ریزش ] توضیحات 63,051  تومان 100000/500 24 دقیقه فعال
1377 ⭐ممبر تلگرام بدون ریزش با جبران ریزش کیفیت فوق العاده توضیحات 65,000  تومان 50000/500 4 ساعت 59 دقیقه فعال
625 ⭐ممبر بدون ریزش کانال { پرسرعت } توضیحات 78,148  تومان 500000/20000 18 دقیقه فعال
👥ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1316 ⭐ممبر فیک {سرور جدید} توضیحات 24,796  تومان 50000/50 17 دقیقه فعال
715 ⭐ممبر فیک گروه ارزان توضیحات 26,729  تومان 5000/100 10 ساعت 7 دقیقه فعال
1320 ⭐ممبر ادلیست [سرور 2] توضیحات 26,904  تومان 150000/10000 5 ساعت 58 دقیقه فعال
770 ⭐ممبر فیک گروه خصوصی توضیحات 29,127  تومان 300000/100 فعال
551 ⭐ممبر هلال گروه توضیحات 29,556  تومان 30000/100 6 ساعت 11 دقیقه فعال
752 ⭐ممبر فیک گروه تلگرام (ارزان) توضیحات 31,000  تومان 100000/1000 16 دقیقه فعال
665 ⭐ممبر ادلیست گروه تلگرام (ایرانی) توضیحات 31,000  تومان 100000/1000 5 ساعت 11 دقیقه فعال
404 ⭐ممبر گروه اقتصادی توضیحات 31,647  تومان 100000/100 1 ساعت 57 دقیقه فعال
1350 ⭐ممبر ادلیست [حجم بالا] سرعت خوب توضیحات 32,634  تومان 200000/50000 فعال
1319 ⭐ممبر ادلیست {سرور 1} توضیحات 32,928  تومان 200000/50000 1 ساعت 31 دقیقه فعال
402 ⭐ممبر اختصاصی طلایی ویژه گروه توضیحات 32,928  تومان 50000/100 16 ساعت 42 دقیقه فعال
664 ⭐ممبر ادلیست فعال گروه تلگرام (نیترو) توضیحات 33,000  تومان 50000/1000 18 ساعت 56 دقیقه فعال
751 ⭐ممبر اجباری واقعی گروه تلگرام توضیحات 33,000  تومان 50000/1000 19 ساعت 50 دقیقه فعال
1021 ⭐ممبر واقعی خارجی گروه توضیحات 33,515  تومان 50000/50 1 ساعت 14 دقیقه فعال
881 ⭐ادلیست طلایی ظرفیت 200کا بشدت پرسرعت توضیحات 34,000  تومان 200000/1000 فعال
1321 ⭐ممبر ادلیست {سرور 3} توضیحات 34,650  تومان 50000/1000 11 ساعت 17 دقیقه فعال
1351 ⭐ممبر واقعی [ ادلیست ] سرعت خوب توضیحات 34,650  تومان 200000/5000 4 دقیقه فعال
890 ⭐ممبر میکس گروه پرسرعت توضیحات 34,661  تومان 100000/10 4 ساعت 28 دقیقه فعال
401 ⭐ممبر میکس گروه پرسرعت توضیحات 34,962  تومان 60000/20 45 دقیقه فعال
42 ⭐ممبر گروه های خارجی توضیحات 35,390  تومان 24000/100 1 ساعت 25 دقیقه فعال
1044 ⭐ممبر ادلیست گروه تلگرام (ظرفیت بالا) توضیحات 36,000  تومان 200000/1000 فعال
680 ⭐اد لیست فول چت کن [انحصاری] باکیفیت ایرانی توضیحات 37,000  تومان 10000/1000 2 روز 2 ساعت 20 دقیقه فعال
771 ⭐ممبرفیک گروه کم ریزش توضیحات 37,380  تومان 20000/100 فعال
408 ⭐ادد لیست گروه های عمومی فول ایرانی توضیحات 38,913  تومان 30000/1000 21 ساعت 49 دقیقه فعال
681 ⭐اد لیست واقعی [چت کن] توضیحات 40,000  تومان 200000/1000 46 دقیقه فعال
403 ⭐ممبر اجباری واقعی گروه توضیحات 40,392  تومان 20000/1000 5 ساعت 54 دقیقه فعال
682 ⭐اد لیست ظرفیت بالا توضیحات 41,000  تومان 200000/1000 7 ساعت 44 دقیقه فعال
714 ⭐ممبر فول ایرانی گروه سرعت بالا توضیحات 41,148  تومان 100000/1000 34 دقیقه فعال
552 ⭐ممبرفعال نیترو ادلیست ایرانی گروه توضیحات 41,904  تومان 100000/1000 25 دقیقه فعال
683 ⭐ممبر چت کن فوق کیفیت [انحصاری] توضیحات 43,000  تومان 50000/1000 7 ساعت 18 دقیقه فعال
902 ⭐ممبر ایرانی گروه فوق العاده توضیحات 44,405  تومان 200000/1000 2 ساعت 16 دقیقه فعال
1358 ⭐ممبر واقعی مخصوص گروه فروشگاهی توضیحات 45,000  تومان 10000/1000 4 ساعت 32 دقیقه فعال
1352 ⭐ممبر ادلیست [100% واقعی] باکیفیت توضیحات 45,360  تومان 200000/1000 10 ساعت 25 دقیقه فعال
374 ⭐ممبر ریزش صفر فوق کیفیت توضیحات 46,000  تومان 50000/1000 1 ساعت 55 دقیقه فعال
828 ⭐ممبر فیک اروپا { کم ریزش یا بدون ریزش } توضیحات 46,741  تومان 100000/100 7 ساعت 12 دقیقه فعال
993 ⭐ممبر ارزان تلگرام بدون ریزش توضیحات 48,000  تومان 100000/10 2 ساعت 6 دقیقه فعال
405 ⭐ممبر ایرانی هیدن گروه های تلگرام توضیحات 48,374  تومان 70000/1000 1 ساعت 35 دقیقه فعال
829 ⭐ممبر فیک بدون ریزش یا کم ریزش گروه توضیحات 51,075  تومان 50000/500 51 دقیقه فعال
413 ⭐ممبر ویژه گروه پرسرعت توضیحات 55,183  تومان 30000/500 4 ساعت 21 دقیقه فعال
901 ⭐ممبر آنلاین گروه توضیحات 59,184  تومان 50000/1000 43 دقیقه فعال
977 ⭐گروه به گروه [ایرانی] ظرفیت بالا توضیحات 65,000  تومان 150000/5000 2 ساعت 52 دقیقه فعال
422 ⭐گروه به گروه [ایرانی] توضیحات 70,000  تومان 20000/1000 فعال
📣ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1386 ⭐ارزانترین ممبر میکس کانال توضیحات 18,061  تومان 5000/100 7 ساعت 56 دقیقه فعال
911 ⭐ممبر اجباری ایرانی { ارزانترین } توضیحات 19,800  تومان 30529/1000 3 ساعت 45 دقیقه فعال
975 ⭐ممبر فیک { ارزانترین} توضیحات 20,300  تومان 30000/100 9 دقیقه فعال
631 ⭐ممبر میکس کانال سرعت خوب توضیحات 22,289  تومان 120000/500 28 دقیقه فعال
1317 ⭐ممبر هیدن ایرانی [کانال زیر100K] توضیحات 24,897  تومان 100000/5000 2 ساعت 16 دقیقه فعال
1035 ⭐ممبر هیدن اجباری کانال تلگرام توضیحات 25,000  تومان 20000/1000 1 روز 17 ساعت 59 دقیقه فعال
1034 ⭐ممبر اجباری کانال تلگرام (عادی) توضیحات 25,000  تومان 20000/1000 2 ساعت 16 دقیقه فعال
938 ⭐ممبر هیدن کانال زیر100کا بشدت ارزان توضیحات 26,000  تومان 50000/1000 فعال
1022 ⭐ممبر واقعی خارجی کانال توضیحات 26,936  تومان 50000/100 14 دقیقه فعال
1045 ⭐ممبر فیک کانال ارزان توضیحات 27,801  تومان 300000/10 28 دقیقه فعال
859 ⭐ممبر اجباری کانال (کانال زیر 100K) توضیحات 28,000  تومان 10000/1000 5 ساعت 6 دقیقه فعال
550 ⭐ممبر هلال کانال تلگرام توضیحات 28,488  تومان 30000/100 8 ساعت 39 دقیقه فعال
772 ⭐ممبر میکس کانال توضیحات 28,744  تومان 18000/100 5 ساعت 45 دقیقه فعال
396 ⭐ممبر اختصاصی ویژه کانال توضیحات 29,127  تومان 500000/10 3 ساعت 31 دقیقه فعال
397 ⭐ممبر فیک کانال خصوصی توضیحات 29,367  تومان 350000/10 1 ساعت 11 دقیقه فعال
394 ⭐ممبر کانال اقتصادی توضیحات 29,367  تومان 150000/100 12 ساعت 31 دقیقه فعال
1349 ⭐ممبر هیدن ایرانی [کانال زیر200K] توضیحات 29,680  تومان 100000/5000 فعال
832 ⭐ممبر نیترو کانال ارزانترین توضیحات 30,913  تومان 10000/500 4 ساعت 16 دقیقه فعال
889 ⭐ممبر میکس کانال پرسرعت توضیحات 31,310  تومان 170000/10 فعال
773 ⭐ممبرفیک کانال کم ریزش توضیحات 31,337  تومان 20000/100 1 ساعت 23 دقیقه فعال
36 ممبر کانال خارجی آنی توضیحات 31,337  تومان 20000/100 14 ساعت 29 دقیقه فعال
1387 ⭐ممبر هیدن کانال زیر 200کا پرسرعت توضیحات 32,000  تومان 50000/1000 فعال
446 ⭐ممبر هیدن کانال زیر 50کا پرسرعت توضیحات 32,000  تومان 40000/5000 فعال
662 ⭐ممبر فعال کانال تلگرام (نیترو) توضیحات 33,000  تومان 100000/1000 23 ساعت 1 دقیقه فعال
753 ⭐ممبر اجباری کانال زیر 200k توضیحات 33,000  تومان 50000/1000 فعال
488 ⭐ممبرهیدن کانال (50 تا 100k) توضیحات 34,000  تومان 50000/5000 فعال
1303 ⭐ممبر واقعی ایرانی کانال توضیحات 34,335  تومان 100000/1000 1 روز 3 ساعت 43 دقیقه فعال
1373 ⭐ممبر واقعی ایرانی [ظرفیت 100K] پرسرعت توضیحات 34,650  تومان 100000/1000 2 روز 2 ساعت 1 دقیقه فعال
500 ⭐ممبرهیدن ایرانی کانال های زیر100k توضیحات 34,870  تومان 30000/100 1 ساعت 7 دقیقه فعال
1374 ⭐ممبر هیدن ایرانی [ کانال زیر300K] پرسرعت توضیحات 35,200  تومان 100000/5000 فعال
674 ⭐ممبر ایرانی ویودار توضیحات 36,000  تومان 20000/2000 1 ساعت 38 دقیقه فعال
502 ⭐ممبرهیدن ایرانی کانال های زیر200k توضیحات 36,733  تومان 30000/100 18 ساعت 4 دقیقه فعال
1388 ⭐ممبر هیدن کانال زیر 200کا پرسرعت توضیحات 38,000  تومان 50000/1000 فعال
378 ⭐ممبر شتاب ویوخور واقعی توضیحات 40,000  تومان 15000/1000 5 ساعت 10 دقیقه فعال
1375 ⭐ممبر هیدن ایرانی [ کانال زیر400K ] پرسرعت توضیحات 40,700  تومان 100000/5000 فعال
675 ⭐ممبر اداجباری کانال تلگرام توضیحات 42,200  تومان 20000/1000 20 ساعت 38 دقیقه فعال
833 ⭐هیدن کانال زیر 300کا توضیحات 42,876  تومان 50000/1000 فعال
549 ⭐ممبر نیترو اجباری کانال فعال توضیحات 43,416  تومان 20000/1000 19 ساعت 11 دقیقه فعال
676 ⭐ممبر خالص ایرانی [در حد پاپ اپ] توضیحات 45,000  تومان 30000/1000 3 روز 8 ساعت 13 دقیقه فعال
1376 ⭐ممبر هیدن ایرانی [کانال زیر500K ]‌ پرسرعت توضیحات 45,360  تومان 100000/5000 فعال
379 ⭐ممبر قفلی بدون ریزش فوق کیفیت توضیحات 46,000  تومان 50000/1000 14 ساعت 46 دقیقه فعال
999 ⭐ممبر فیک کانال (ریزش کم) توضیحات 48,000  تومان 50000/500 فعال
900 ⭐ممبر فول آنلاین کانال توضیحات 48,374  تومان 10000/1000 2 ساعت 58 دقیقه فعال
926 ⭐ممبرهیدن ظرفیت بالا استارت آنی توضیحات 50,536  تومان 2000000/500 فعال
870 ⭐ممبر واقعی ایرانی کانال [پرسرعت] توضیحات 51,573  تومان 100000/10000 فعال
1399 ⭐ممبرهیدن ایرانی کانال زیر 400k توضیحات 53,224  تومان 30000/100 فعال
1344 ⭐ممبر ایرانی با ویو 50 پست آخر توضیحات 54,000  تومان 20000/1000 فعال
412 ⭐ممبر بدون ریزش ویژه کانال توضیحات 55,183  تومان 30000/500 7 ساعت 44 دقیقه فعال
1345 ⭐ممبر ایرانی با ویو 100 پست آخر توضیحات 57,000  تومان 20000/1000 فعال
663 ⭐ممبر آپلودر اجباری کانال تلگرام توضیحات 200,000  تومان 50000/1000 فعال
🅿️ارسال به پیوی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1401 ارسال به پیوی خارجی تلگرام توضیحات 146,044  تومان 100000/1000 فعال
303 ارسال پی وی تلگرام ایرانی توضیحات 170,000  تومان 10000/1000 فعال
538 ارسال به پیوی ایرانی توضیحات 180,000  تومان 100000/500 فعال
958 ارسال به پی وی اعضای گروه توضیحات 200,000  تومان 500000/1000 11 ساعت 57 دقیقه فعال
539 ارسال به پیوی خارجی توضیحات 220,000  تومان 50000/500 فعال
1359 ارسال به دایرکت اینستاگرام توضیحات 252,792  تومان 100000/1000 فعال
1010 ارسال پی وی(فال,طلسم,ارزدیجیتال,فیلترشکن) توضیحات 280,000  تومان 10000/1000 فعال
🗨️سایر خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
44 ⭐بازدید پست تلگرام [ارزان] توضیحات 350  تومان 500000000/100 10 دقیقه فعال
1380 ⭐بازدید تک پست فورواردی توضیحات 400  تومان 50000000/100 1 دقیقه فعال
1381 ⭐بازدید 5 پست فورواردی توضیحات 450  تومان 2000000/10 فعال
1382 ⭐بازدید 10 پست فورواردی توضیحات 870  تومان 2000000/10 11 دقیقه فعال
892 ⭐بازدید ایرانی اکسپلور توضیحات 1,200  تومان 100000/1000 35 دقیقه فعال
980 ⭐بازدید 5 پست آخر استارت آنی توضیحات 1,300  تومان 100000/100 26 دقیقه فعال
981 ⭐بازدید 10 پست آخر استارت آنی توضیحات 2,400  تومان 100000/100 43 دقیقه فعال
455 ری اکشن تلگرام (😱) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 فعال
437 ری اکشن تلگرام [ 😁 ] + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 30 دقیقه فعال
982 ⭐بازدید 20 پست آخر استارت آنی توضیحات 4,000  تومان 100000/100 28 دقیقه فعال
440 ری اکشن تلگرام [ 🎉 ] + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 فعال
457 ری اکشن تلگرام (🤮) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 فعال
439 ری اکشن تلگرام [ 😢 ] + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 4 ساعت 42 دقیقه فعال
454 ری اکشن تلگرام (🔥) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 14 دقیقه فعال
453 ری اکشن تلگرام (❤) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 20 دقیقه فعال
452 ری اکشن تلگرام (👎) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 1000000/10 15 دقیقه فعال
451 ری اکشن تلگرام (👍) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 11 دقیقه فعال
450 ری اکشن منفی تلگرام (👎😱💩😢🤮) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 1000000/10 15 ساعت 25 دقیقه فعال
449 ری اکشن مثبت تلگرام (👍♥🔥🎉😁) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 1000000/10 1 ساعت 52 دقیقه فعال
441 ری اکشن تلگرام [ 🤩 ] + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 13 ساعت 23 دقیقه فعال
456 ری اکشن تلگرام (💩) + بازدید پست توضیحات 4,000  تومان 5000000/10 فعال
1348 ⭐بازدید استوری تلگرام توضیحات 5,000  تومان 5000/100 14 دقیقه فعال
935 ⭐️بازدید واقعی پست تلگرام [ ارسال به گروه ها ] توضیحات 6,000  تومان 20000/1000 3 ساعت 4 دقیقه فعال
983 ⭐بازدید 50 پست آخر استارت آنی توضیحات 10,000  تومان 100000/300 26 دقیقه فعال
985 ⭐بازدید 100 پست آخر استارت آنی توضیحات 12,000  تومان 15000/500 1 روز 3 ساعت 35 دقیقه فعال
1015 ⭐تبلیغ پست تلگرام انتشار + ری اکشن + کامنت + بازدید توضیحات 20,000  تومان 50000/10 فعال
49 افزایش آمار ربات توضیحات 70,000  تومان 10000/10 18 دقیقه فعال
350 رای و لایک تلگرام توضیحات 80,000  تومان 10000/5 فعال
1014 ⭐کامنت ایرانی و عربی رندوم توضیحات 150,000  تومان 200000/10 14 دقیقه فعال
☑️خدمات Threads
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1331 ⭐فالوور بدون ریزش تردز اینستاگرام Threads بدون جبران ریزش توضیحات 40,000  تومان 10000/25 11 دقیقه فعال
1332 ⭐فالوور بدون ریزش تردز اینستاگرام Threads با جبران ریزش 60 روزه  توضیحات 140,000  تومان 20000/100 فعال
1311 ⭐فالوور تردز اینستاگرام Threads با جبران ریزش توضیحات 205,000  تومان 45000/100 فعال
1312 ⭐لایک واقعی تردز اینستاگرام Threads با جبران ریزش توضیحات 205,000  تومان 25000/100 1 ساعت 40 دقیقه فعال
1313 ⭐فالوور واقعی تردز اینستاگرام Threads پر سرعت توضیحات 240,000  تومان 500000/100 44 دقیقه فعال
👤فالوور میکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1393 ⭐ارزانترین فالوور در جهان توضیحات 8,726  تومان 30000/10 4 ساعت فعال
1327 فالوور ارزان جدید توضیحات 10,000  تومان 4000/10 52 دقیقه فعال
1326 ⭐فالوور رباتی اینستاگرام توضیحات 10,000  تومان 10000/50 2 ساعت 41 دقیقه فعال
1328 فالوور ارزان استارت آنی اپدیت شده توضیحات 11,500  تومان 20000/100 7 ساعت 47 دقیقه فعال
1394 ⭐فالوور میکس سرعتی آنی توضیحات 14,556  تومان 20000/100 فعال
147 ⭐فالوور پروفایلدار استارت آنی توضیحات 17,000  تومان 100000/100 13 ساعت 41 دقیقه فعال
170 ⭐فالوور پروفایلدار استارت آنی هدیه دار ویژه توضیحات 17,000  تومان 150000/100 9 ساعت 20 دقیقه فعال
1030 ⭐فالوور استارت آنی جدید توضیحات 17,000  تومان 50000/100 5 ساعت 10 دقیقه فعال
1330 ⭐فالوور اپدیت شده استارت آنی ویژه توضیحات 17,000  تومان 50000/100 3 ساعت 20 دقیقه فعال
1395 ⭐فالوور پرسرعت ۳۰٪ ایرانی توضیحات 19,234  تومان 50000/100 فعال
1043 ⭐فالوور اختصاصی پنل توضیحات 22,000  تومان 100000/100 5 ساعت 10 دقیقه فعال
1314 ⭐فالوور درحال حاضر استارت آنی توضیحات 26,000  تومان 20000/100 2 ساعت 16 دقیقه فعال
👤فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1384 ⭐فالوور 90%ایرانی {باکیفیت} توضیحات 74,155  تومان 10000/50 2 ساعت 51 دقیقه فعال
1337 ⭐فالوور 100% فعال اینستاگرام توضیحات 89,745  تومان 10000/50 8 ساعت 22 دقیقه فعال
60 ⭐فالوور دارای فالوور ایرانی توضیحات 103,000  تومان 5000/100 3 ساعت 19 دقیقه فعال
765 ⭐فالوور{ ایرانی و واقعی }باکیفیت توضیحات 105,000  تومان 5000/100 1 ساعت 22 دقیقه فعال
543 ⭐فالوور آشنا { 60% ایرانی } توضیحات 117,000  تومان 5000/100 1 روز 15 ساعت 45 دقیقه فعال
996 ⭐فالوور هرکول { کیفیت در حد پاپ آپ } توضیحات 130,000  تومان 10000/100 18 ساعت 12 دقیقه فعال
997 ⭐فالوور پاندا { کیفیت در حد پاپ اپ } توضیحات 153,000  تومان 10000/100 1 ساعت 29 دقیقه فعال
780 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 450,000  تومان 1000/1000 فعال
👤فالوور بدون ریزش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1389 ⭐فالوور اپدیت شده کم ریزش با ضمانت توضیحات 18,000  تومان 50000/1000 16 دقیقه فعال
1364 ⭐فالوور اختصاصی ویژه پنل توضیحات 21,000  تومان 100000/10 5 ساعت 53 دقیقه فعال
1396 ⭐فالوور واقعی خارجی کم‌ ریزش توضیحات 23,474  تومان 25000/1000 فعال
1324 ⭐فالوور کم ریزش پرسرعت آپدیت شده توضیحات 24,881  تومان 100000/50 23 ساعت 32 دقیقه فعال
1315 ⭐فالوور استارت آنی بسیار کم ریزش توضیحات 28,500  تومان 25000/100 2 ساعت 20 دقیقه فعال
1367 ⭐فالوور در حال حاضر استارت آنی تقریبا بدون ریزش توضیحات 28,500  تومان 25000/100 1 ساعت فعال
1368 ⭐فالوور اینستاگرام در حال حاضر استارت آنی تقریبا بدون ریزش توضیحات 29,500  تومان 40000/100 11 دقیقه فعال
♥️لایک پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
204 ⭐لایک فوق ارزان مینی توضیحات 2,300  تومان 30000/10 9 دقیقه فعال
205 ⭐لایک ارزان قیمت توضیحات 2,300  تومان 50000/50 55 دقیقه فعال
216 ⭐لایک سرور جدید بدون ریزش توضیحات 2,300  تومان 30000/20 48 دقیقه فعال
370 ⭐لایک میکس ایرانی ارزان ویژه(استارت آنی) توضیحات 2,300  تومان 12000/10 11 دقیقه فعال
210 ⭐لایک اختصاصی توضیحات 2,500  تومان 25000/10 1 ساعت 6 دقیقه فعال
219 ⭐لایک بدون ریزش پر سرعت 100درصد اختصاصی توضیحات 2,500  تومان 100000/50 56 دقیقه فعال
214 ⭐لایک فوق ارزان اینستاگرام استارت سریع توضیحات 2,600  تومان 5000/50 38 دقیقه فعال
217 ⭐لایک سریع توضیحات 2,600  تومان 15000/50 29 دقیقه فعال
207 ⭐لایک سیلور { میکس ایرانی } بدون ریزش توضیحات 2,900  تومان 100000/20 50 دقیقه فعال
226 لایک زیر ده درصد ایرانی کیفیت خوب توضیحات 2,900  تومان 5000/50 1 ساعت 52 دقیقه فعال
468 ⭐لایک { بدون ریزش پرسرعت } توضیحات 3,000  تومان 300000/10 1 ساعت 34 دقیقه فعال
467 ⭐لایک میکس ایرانی بدون ریزش توضیحات 3,000  تومان 100000/100 1 ساعت 47 دقیقه فعال
232 ⭐لایک زیر ده درصد ایرانی پر سرعت بدون ریزش توضیحات 3,200  تومان 15000/10 41 دقیقه فعال
233 ⭐لایک ایرانی میکس سری جدید توضیحات 3,200  تومان 15000/10 43 دقیقه فعال
1347 ⭐لایک ارزان پر سرعت بدون ریزش توضیحات 3,500  تومان 20000/100 فعال
224 لایک ارزان و سریع توضیحات 3,700  تومان 50000/10 26 دقیقه فعال
218 ⭐لایک پلاس توضیحات 3,700  تومان 20000/20 38 دقیقه فعال
466 ⭐لایک {میکس ایرانی} بدون ریزش توضیحات 4,000  تومان 80000/100 2 ساعت 26 دقیقه فعال
930 ⭐لایک پروفایلدار خوب بدون ریزش توضیحات 4,000  تومان 100000/10 13 دقیقه فعال
239 لایک [اختصاصی] [فوق ارزان] [استارت آنی] توضیحات 4,500  تومان 20000/100 12 دقیقه فعال
1346 ⭐لایک بدون ریزش همیشگی توضیحات 5,000  تومان 35000/100 29 دقیقه فعال
241 ⭐لایک استارت 10ثانیه ای ارزان توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 29 دقیقه فعال
242 ⭐لایک ایرانی هدیه دار توضیحات 5,400  تومان 200000/100 26 دقیقه فعال
229 لایک تحویل سریع جدید توضیحات 5,500  تومان 5000/20 6 دقیقه فعال
783 لایک اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 7,000  تومان 30000/100 8 ساعت 31 دقیقه فعال
934 ⭐لایک ایرانی [بسیار با کیفیت] [استارت آنی] توضیحات 7,200  تومان 15000/100 13 دقیقه فعال
933 ⭐لایک فیک [استارت سریع] توضیحات 7,500  تومان 20000/100 42 دقیقه فعال
932 ⭐لایک ایرانی جدید هدیه دار توضیحات 8,000  تومان 200000/200 22 دقیقه فعال
247 ♻لایک ده پست آخر + بازدید استوری های شما اختصاصی توضیحات 28,000  تومان 10000/200 1 دقیقه فعال
246 ⭐لایک + ایمپرشن + ریچ توضیحات 31,000  تومان 100000/10 23 دقیقه فعال
👁️ویو پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
668 ⭐بازدید ویژه اپدیت شده توضیحات 2,500  تومان 4000000/100 25 دقیقه فعال
1383 ⭐بازدید اپدیت شده توضیحات 3,500  تومان 500000000/100 4 ساعت 2 دقیقه فعال
1390 ⭐بازدید جدید آپدیت شده توضیحات 3,500  تومان 200000000/100 37 دقیقه فعال
1366 ⭐بازدید اختصاصی همیشه فعال موشکی توضیحات 4,700  تومان 2000000/100 4 ساعت 58 دقیقه فعال
1378 ⭐بازدید اختصاصی انی اخرین اپدیت موشکی توضیحات 6,800  تومان 200000/100 2 ساعت 6 دقیقه فعال
⭕استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1304 ⭐بازدید استوری توضیحات 10,000  تومان 100000/100 10 ساعت 21 دقیقه فعال
644 ⭐بازدید استوری استارت سریع اختصاصی توضیحات 11,000  تومان 10000/10 1 ساعت 51 دقیقه فعال
725 ⭐بازدید استوری پرسرعت اختصاصی توضیحات 12,000  تومان 15000/100 15 دقیقه فعال
724 ⭐بازدید استوری اختصاصی توضیحات 13,000  تومان 20000/250 59 دقیقه فعال
🔖ایپمر و سیو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1385 ⭐سیو پست اینستاگرام از طریق فالوورهای بدون ریزش توضیحات 3,000  تومان 10000/100 23 دقیقه فعال
667 ⭐ایمپرشن + اکسپلور سریع 100درصد ایرانی توضیحات 5,500  تومان 100000000/100 28 دقیقه فعال
268 ⭐ایمپرشن + ریچ اینستاگرام آنی توضیحات 8,200  تومان 5000000/100 26 دقیقه فعال
295 ⭐شیر اینستاگرام توضیحات 11,000  تومان 5000000/100 45 دقیقه فعال
💬کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
273 ⭐کامنت ایرانی رندوم سریع توضیحات 17,000  تومان 10000/10 2 ساعت 12 دقیقه فعال
704 ⭐کامنت تعرفه و تمجید از محصول توضیحات 20,000  تومان 10000/10 10 دقیقه فعال
705 ⭐کامنت تعرفه و تمجید معمولی توضیحات 20,000  تومان 10000/10 11 دقیقه فعال
706 ⭐کامنت احوال پرسی توضیحات 20,000  تومان 10000/10 فعال
707 ⭐کامنت تبریک تولد توضیحات 20,000  تومان 10000/10 فعال
978 ⭐کامنت متن دلخواه خارجی توضیحات 32,000  تومان 10000/10 18 دقیقه فعال
979 ⭐کامنت متن دلخواه ایرانی توضیحات 36,000  تومان 10000/10 2 ساعت 58 دقیقه فعال
📯خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1360 ممبر واقعی کانال ایتا توضیحات 226,872  تومان 15000/25 1 روز 9 ساعت 33 دقیقه فعال
☢️خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
592 بازدید واقعی ویدیو آپارات پرسرعت توضیحات 105,000  تومان 1000000/1000 فعال
🎶خدمات تیک‌تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1365 بازدید ویدیو تیک تاک توضیحات 2,000  تومان 1000000000/500 فعال
580 لایک تیک تاک توضیحات 25,585  تومان 60000/20 6 ساعت 23 دقیقه فعال
578 فالوور تیک تاک استارت آنی توضیحات 93,762  تومان 100000/50 6 ساعت 19 دقیقه فعال
579 شیر پست تیک تاک باکیفیت توضیحات 111,000  تومان 100000000/50 فعال
💢خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
577 لایک ویدیو یوتیوب توضیحات 29,558  تومان 100000/10 7 ساعت 40 دقیقه فعال
571 دیسلایک ویدیو یوتیوب توضیحات 47,000  تومان 100000/100 8 ساعت 35 دقیقه فعال
574 سابسکرایب یوتیوب سرعتی توضیحات 64,147  تومان 50000/100 18 ساعت 8 دقیقه فعال
576 بازدید ویدیو یوتیوب توضیحات 108,232  تومان 10000000/50 5 روز 2 ساعت 43 دقیقه فعال
572 انتشار پست یوتیوب در پیام رسان ها توضیحات 130,441  تومان 10000/50 2 روز 11 ساعت 37 دقیقه فعال
575 بازدید ویدیو یوتیوب توضیحات 135,787  تومان 10000000/1000 2 ساعت 3 دقیقه فعال
573 لایک ویدیو یوتیوب توضیحات 139,232  تومان 100000/10 فعال
❎ خدمات توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
562 بازدید ویدیو توئیتر اختصاصی پنل توضیحات 3,500  تومان 200000000/100 16 دقیقه فعال
566 کلیک هشتگ توئیتر پرسرعت توضیحات 7,000  تومان 20000000/100 فعال
652 فالوور توئیتر ارزانترین توضیحات 29,201  تومان 100000/100 40 دقیقه فعال
569 ریتوئیت توئیتر واقعی توضیحات 48,510  تومان 80000/50 1 ساعت 21 دقیقه فعال
568 لایک پست توئیتر پرسرعت توضیحات 56,654  تومان 10000/10 7 ساعت 43 دقیقه فعال
567 رای نظرسنجی توئیتر باکیفیت توضیحات 65,554  تومان 10000000/100 فعال
564 اینتریشین توئیتر توضیحات 208,533  تومان 10000000/20 فعال
🧊خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1398 بازدید استوری فیسبوک بدون ریزش توضیحات 31,465  تومان 40000/100 فعال
586 لایک واقعی فیسبوک سرعت خوب توضیحات 43,861  تومان 3000/50 19 ساعت 16 دقیقه فعال
588 فالوور واقعی فیسبوک توضیحات 77,853  تومان 100000/100 2 روز 22 ساعت 46 دقیقه فعال
587 بازدید ویدیو فیسبوک آنی توضیحات 94,278  تومان 10000000/500 فعال
🎲 خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
687 ⭐بازدید واقعی روبینو استارت آنی توضیحات 8,000  تومان 10000/100 4 دقیقه فعال
688 ⭐لایک واقعی روبینو استارت آنی توضیحات 14,000  تومان 10000/100 9 دقیقه فعال
689 ⭐فالوور واقعی پیج روبینو استارت آنی توضیحات 60,000  تومان 10000/100 11 دقیقه فعال
781 ⭐فالوور روبیکا (روبینو) توضیحات 70,000  تومان 50000/20 42 دقیقه فعال
691 ممبر واقعی کانال روبیکا استارت آنی توضیحات 114,422  تومان 10000/100 20 دقیقه فعال
777 ممبر واقعی گروه روبیکا استارت آنی توضیحات 125,015  تومان 20000/25 7 روز 15 ساعت 48 دقیقه فعال
📊سایر خدمات پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
304 ⭐ساخت لوگو ساده معمولی توضیحات 10,000  تومان 5000/1000 فعال
305 ⭐ساخت لوگو حرفه‌ای توضیحات 30,000  تومان 5000/1000 فعال
306 ⭐لوگو برای سایت توضیحات 50,000  تومان 1000/1000 فعال
307 ⭐تیزر تبلیغات معمولی توضیحات 200,000  تومان 1000/1000 فعال
321 ⭐تبدیل سایت به اپلیکیشن بدون هیچ تبلیغاتی توضیحات 250,000  تومان 1000/1000 فعال
308 ⭐تیزر تبلیغات حرفه ای توضیحات 300,000  تومان 1000/1000 فعال
320 🤖ربات خدمات مجازی اختصاصی توضیحات 700,000  تومان 1000/1000 فعال
325 ⭐وبسرویسapi ارزانتر از پنل ما توضیحات 3,000,000  تومان 1000/1000 فعال
1305 👾تبچی تبلیغگر(خرید یا تمدید)py توضیحات 30,000,000  تومان 10/1 فعال
323 🌐سایت خدمات مجازی نسخه قدیمی توضیحات 600,000,000  تومان 1/1 فعال
360 🌐سایت خدمات مجازی نسخه جدید توضیحات 800,000,000  تومان 1/1 فعال
💠هاست و دامنه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
311 هاستphp آلمان500مگ ماهانه توضیحات 40,000  تومان 1000/1000 فعال
313 هاستphp آلمان1گیگ ماهانه توضیحات 50,000  تومان 1000/1000 فعال
312 دامنه ir توضیحات 60,000  تومان 1000/1000 فعال
793 هاستphp آلمان2گیگ ماهانه توضیحات 70,000  تومان 1000/1000 فعال
795 هاستphp آلمان3گیگ ماهانه توضیحات 80,000  تومان 1000/1000 فعال
797 هاستphp آلمان4گیگ ماهانه توضیحات 100,000  تومان 1000/1000 فعال
314 هاستphp آلمان100مگ سالانه توضیحات 140,000  تومان 5000/1000 فعال
315 هاستphp آلمان250مگ سالانه توضیحات 280,000  تومان 1000/1000 فعال
316 هاستphp آلمان500مگ سالانه توضیحات 360,000  تومان 1000/1000 فعال
317 هاستphp آلمان1گیگ سالانه توضیحات 470,000  تومان 1000/1000 فعال
799 دامنه com توضیحات 680,000  تومان 1000/1000 فعال
794 هاستphp آلمان2گیگ سالانه توضیحات 700,000  تومان 1000/1000 فعال
796 هاستphp آلمان3گیگ سالانه توضیحات 810,000  تومان 1000/1000 فعال
798 هاستphp آلمان4گیگ سالانه توضیحات 1,050,000  تومان 1000/1000 فعال