برای اطلاع از جدیدترین گزارشات ، تخفیفات ، تغییرات و موضوع های مهم پنل در کانال اطلاع رسانی پنل عضو شوید
عضویت در کانال اطلاع رسانی پنل
پنل خدمات مجازی storevijhe
یک ربات تلگرامی متصل به سایت دارد
که از طریق ربات میتوانید حساب خود را
شارژ و سفارش خود را ثبت کنید و همچنین
به پشتیبانی ، پیگیری سفارشات ، لیست سرویس ها
آپدیت ها و تمامی مواردی که در سایت
وجود دارد دسترسی داشته باشید .